Herstellingen

Deskundige en vakbekwame techniekers staan bij ons garant voor snelle en adequate herstellingen.

Vooraleer wij tot herstelling overgaan, krijgt u van ons een vrijblijvend  en duidelijk bestek van de herstelkosten. Dit bestek is kosteloos. U beslist dan zelf of u de pomp al dan niet laat herstellen.

U kan bij ons ook steeds uitleg vragen over mogelijke oorzaken van het defect. Omdat voorkomen belangrijker is dan genezen.

Wij herstellen de meest courante merken van pompen, ook al heeft u de pomp niet bij ons aangekocht.